جدیدترین اخبار فوتبال ایران

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰دانلود آهنگ جدید

متن موسیقی نو محمد رضوان باور کن

تو اولینو آخرین عشقه منی حرفامو باور کن
فقط باهام حرف بزنو با صدات حالمو بهتر کن
بهم نزدیکیم شبیه سایه با هم راه میریم شدیم همپای همدیگه تا آخرین جایه جهان
واسه تو میگذرم از دار و ندارم بی تو بیقرارم تمام ی زندگیمی
عشقه تو یه حسه بی مثل ه اینو بدون دلیل ه این تمام دیوونگیمی
میگذرم از دار ندارم بی تو بیقرارم تمام ی زندگیمی
عشقه تو یه حسه بی مثل ه اینو بدون ه این تمام دیوونگیمی

شعر موسیقی نو محمد رضوان باور کن

شک نکن به منو حسم من فقط به تو وابستم
تو همونی که بایستی باشی عاشقتم رو حرفمم هستم
تا نگاهت میکنم جونم خط به خط فکرتو میخونم
شک ندارم منو میفهمی این حاله خوب و به تو مدیونم
واسه تو میگذرم از دار و ندارم بی تو بیقرارم تمام ی زندگیمی
عشقه تو یه حسه بی مثل ه اینو بدون ه این تمام دیوونگیمی
میگذرم از دار و ندارم بی تو بیقرارم تمام ی زندگیمی
عشقه تو یه حسه بی شبیه ه اینو بدون دلیل ه این تمام دیوونگیمی

  • محمد نوری
  • ۰
  • ۰

تعریف متن انواع آنانجام پایان نامه

تعریف متن و انواع آن:

مقاله گونه ای نوشتار علمی فنی است که در محافل دانشکده ی و نیز در مراکز پژوهشی خیلی رایج است. در این نوشتار یک مورد معین واحد و به خوب ی محدود شده بیان می شود و یا به مسئله ای به روشنی تعریف شده پرداخته می شود.

انواع مقاله :

مقاله از نظر نوع کیفیت و میزان اعتبار علمی به چند نوع تقسیم می شود.

1- مطلب پژوهشی: حاوی ایده یا موضوعی کاملا نو یافته، به این معنا که پژوهشگر طی یک کار پژوهشی دقیق، ایده، موضوع، یا روش ی را بیان می کند به نتایج معین ی از تجزیه نقد انجام شده، ارائه می کند که تازگی دارد.
2- متن تحلیلی: در این نوع مقاله ، نویسنده مساله یا ایده ای را که وجود دارد از جنبه هایی معملا جدید مورد تجزیه و نقد قرار می دهد نتایج معین ی از تجربه نقد انجام شده، ارائه می کند که تازگی دارد.
3- متن تالیفی: در این نوع مقاله ، نویسنده با تحقیق ی متون علمی، مطالبی را در مورد یک ایده یا مساله از منابع مختلف، گردآوری می کند و پس مقاله را با ساختاری و طرح نتیجه گیری های معین گاه همراه با اعلام نظر تنظیم تالیف می نماید.
4- مقاله گزارشی: در این نوع مطلب که اکثرا ٌ گزارش ارزیابی ها ی آزمایش گاهی و یا مطالعات آماری در یک مورد است، نویسنده ضمن مصرف ازروش های موجود در مطالعه موضوع، نتایج تحقیق خود را گزارش می کند و می تواند همراه با اعلام نظر، گاه نو نیز باشد، اکثرا ٌ نتایج به کمک آمار و ارقام بیان می شوند. این نوع مطلب چنانچه در آن ازشیوه های معتبر و علمی نقد آماری استفاده شود نتایج ارائه شده تازگی داشته باشد، می تواند یک مطلب تحلیلی تلقی شود.
اجزای مقاله :
1- عنوان مطلب : (که می بایست رسا مختصر معرف مقصود نویسنده و محتوای مقاله باشد.)
2- نام و فامیل نویسنده (نویسندگان)
3- وضعیت نویسنده (نویسندگان) از نظر شغلی (عنوان سازمانی)
4- عنوان محل کار نویسنده (نویسندگان)
5- چکیده : (در میزان یک پاراگراف)
6- مقدمه : (که جز متن مهم است.)
7- آموزش های تحقیق
8- ارزیابی داده ها
9- بحث نتیجه گیری
10- فهرست منابع و مآخذ
11- چکیده انگلیسی
نکاتی درباره نوشتن مطلب :
1- مقاله اکثرا فهرست مطلب ندارد.
2- اندازه مقاله علمی یا علمی – فنی اکثرا ٌ بین 6-12 صفحه است.
3- در انتهای چکیده مفهوم ها اصلی یا اصطلاحات کلیدی مطلب باید قید شود.
4- تعداد منابع مقاله محدودیتی ندارد.
5- اکثرا ٌ عنوان مقاله با حروف درشت تر و عناوین داخلی با حروف ریزتر از حروف عنوان مطلب است.
مقدمه:
در مقدمه مبانی نظری مورد مقاله ، قلمرو جغرافیایی یا موضوعی مقاله پرداخته می شود بر ارزش مساله موضوع ابعاد آن تاکید می گردد.
روش تحقیق:
در این بخش سؤال یا سؤالات تحقیق، فرضیه ها، جامعه آماری، نمونه گیری، روشهای گرد آوری اطلاعات روش تجزیه تحلیل اطلاعات وبقیه موارد مربوط شرح داده می شود.
تجزیه و تحلیل:
در این سری اطلاعات و داده ها که در راستای هدف تحقیق و تست فرضیه ها مورد تجزیه و نقد یا بحث قرار گرفته است، بیان می شود.
نتیجه گیری:
در اینجا به نتایج حاصل از بررسی تست ها فرضیه یا فرضیه ها مورد بحث قرار می گیرد و معرفت حاصل از پژوهش یا به عبارتی دستاوردهای تحقیق در جهت کشف بیان می گردد نهایت گزارش علمی تحقیق تدوین ارائه می شود.

  • محمد نوری